Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

Admitere Master 2018

Programe de MASTERAT 2017-2018:

 

 1. Antreprenoriat 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 2. Design industrial 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 3. Evaluarea proprietatii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 4. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 5. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (in limba engleza) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 6. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 7. Management şi inginerie în afaceri 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 8. Ingineria şi managementul calităţii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 9. Managementul sistemelor logistice 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 10. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (în limba germană) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 11. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 12. Robotică 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 13. Robotică (în limba engleză) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 14. Tehnologii avansate de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   

 

Regulament admitere Master, 2018-2019

 

Metodologie admitere Master, 2018-2019

 

Calendar admitere Master, 2018-2019

 

 


 

Rezultatele finale la admitere master, SEPTEMBRIE 2017:

Lista candidaţilor ADMIŞI, ordonati dupa medie, pe specializari

 

 

Extras din Metodologie:Art. 5.3.  Dupa afisarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul astfel:
(1)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la buget, prin depunerea Diplomei de licenţă în original si Suplimentul la diploma in original/Adeverinţă de absolvire în original (numai pentru promotia curenta) si Suplimentul la diploma in original (pentru promotiile anterioare), la secretariatul facultăţii până la data de 27 iulie 2017, respectiv 23 septembrie 2017.
(2)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la taxa, prin achitarea taxei de 500 de lei (care va constitui o parte din taxa de scolarizare), până la data de 27 iulie 2017, respectiv 22 septembrie 2017.

 

 

● In zilele de: 18 septembrie 2017– orele 9-15 (Cluj-Napoca si extensii) si 19 septembrie 2017 - orele 9-14 (numai la Cluj- Napoca) se va desfăşura înscrierea la programele de masterat ale Facultăţii Construcţii de Maşini pentru anul universitar 2017- 2018.
● Inscrierile se fac in Cluj – Napoca, in sala A 113, B-dul Muncii nr. 103-105 si la sediile extensiilor de la Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau, dupa programul de mai sus.
● Se pot înscrie absolvenţi cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 288/2004, Legii 1/ 2011), având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi absolvenţi cu iploma de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de lungă durată (conform Legii 84/1995) de la universităţi acreditate
● Admiterea se va face pe baza dosarului de înscriere în concurs al candidatului şi a unui interviu menit să verifice cunoştinţele profesionale, precum si experienţa acestuia în domeniul de specializare sau în domenii conexe (bibliografia specifică fiecărui program de master este afisată pe site-ul facultătii).

● Examenul pentru obtinerea Certificatului de competentă lingvistică pentru limba de studiu a programelor în limbi străine, se va desfășura în data de 19 septembrie 2017 de la ora 14.00 în sălile B 103, B 104.

● Proba orală se va desfasura în data de 20 septembrie 2017. Pentru fiecare program de master sala şi ora sunt prezentate mai jos.

 

Programe de masterat acreditate

Ore de sustinere interviu / sala

Antreprenoriat

10.00 sala M 302

Design industrial

10.00 sala  C06

Evaluarea proprietatii

-

Ingineria  şi managementul calităţii 

10.00 sala M 402

Ingineria  şi managementul calităţii (la Bistrita)

10.00 sala M 402

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

10.00 sala G 14

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

10.00 sala A 201

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 

(l. engleză)

10.00 sala M 205 C

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă

10.00 sala M 205 C

Management şi inginerie în afaceri

10.00 sala M 310

Managementul sistemelor logistice

10.00 sala M 310

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l. germană)

10.00 sala B 02

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

10.00 sala M401

Robotică (la Bistrita)

10.00 sala D 16

Robotică (l. engleză)

10.00 sala D 16

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

13.00 sala P2 Alba Iulia

 

Documentele necesare pentru înscriere:

• Cerere de înscriere, pe un formular tip ce va fi procurat de la comisie în perioada înscrierilor;
• Diploma de licenţă şi anexele la diplomă, în original sau copie legalizată. Pentru absolvenţii din promoţia anului curent adeverinţă de absolvire, care va conţine mediile anilor de studiu şi nota examenului de licenţă.
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Copie după buletin sau carte de identitate;
• Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
• Certificat de competenţă lingvistică (in limba de studiu a programului de master pentru candidaţii care optează pentru un program organizat într-o limbă străină);
• Taxa de înscriere – conform Regulamentului de admitere;
• Dosar plic - pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;
• 3 fotografii tip legitimaţie.
• Pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata se vor aplica prevederile “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2017-2018” art. 3.1. paragrafele 3 si 4. Se va depune si adeverinta cu forma de finantare, eliberata de facultatea absolvita.

Dosarul de înscriere mai poate conţine:

● Curriculum vitae
● Alte diplome/ certificate/ adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională a acestuia.

Informaţii suplimentare la secretariatul facultatii

– telefon: 0264 401782; 0264 401612

• Alte informatii si precizari se gasesc in „Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2017-2018” si in „Metodologia Facultatii Constructii de Masini pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018”.

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter