Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

Admitere Master 2016

Programe de MASTERAT 2016-2017:

 

 1. Antreprenoriat 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 2. Design industrial 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 3. Evaluarea proprietatii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 4. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 5. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (in limba engleza) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 6. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 7. Management şi inginerie în afaceri 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 8. Ingineria şi managementul calităţii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 9. Managementul sistemelor logistice 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 10. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (în limba germană) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 11. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 12. Robotică 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 13. Robotică (în limba engleză) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 14. Tehnologii avansate de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   

 

Regulament admitere Master, 2016-2017

 

Metodologie admitere Master, 2016-2017

 

Calendar admitere Master, 2016-2017

 

Taxe admitere Master, 2016-2017

 

Calendar admitere Master, septembrie 2016

 

 


Rezultatele finale la admitere master, SEPTEMBRIE 2016

(actualizare 27.09.2016): 

Lista candidaţilor ADMIŞI în sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 

Mediile de intrare a candidaţilor ADMIŞI în sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 

Lista candidaţilor retraşi din sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 

 


Rezultatele finale la admitere master, IULIE 2016:

Lista candidaţilor ADMIŞI în sesiunea IULIE 2016

 

Mediile de intrare a candidaţilor ADMIŞI în sesiunea IULIE 2016

 

Lista candidaţilor respinşi din sesiunea IULIE 2016

 

 

Extras din Metodologie:


Art. 5.6.  Dupa afisarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul astfel:
(1)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la buget, prin depunerea Diplomei de bacalaureat in original, a Diplomei de licenţă în original si Suplimentul la diploma in original/Adeverinţă de absolvire în original (pentru promotia curenta), la secretariatul facultăţii până la data de 22 iulie, respectiv 23 septembrie 2016.
(2)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la taxa, prin achitarea taxei de 500 de lei (care va constitui o parte din taxa de scolarizare), până la data de 22 iulie, respectiv 23 septembrie 2016.

Cifrele de scolarizare pentru admiterea septembrie 2016:

 

Programe de masterat acreditate

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Antreprenoriat

21

26

Design industrial

10

30

Evaluarea proprietatii

0

49

Ingineria şi managementul calităţii

3

25

Ingineria şi managementul calităţii (la Bistrita)

5

26

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

17

26

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

14

27

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (l. engleză)

12

26

Management şi inginerie în afaceri

4

24

Managementul sistemelor logistice

10

26

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l.germană)

7

21

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

3

26

Robotică (la Bistrita)

8

30

Robotică (l. engleză)

3

29

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

4

14

TOTAL

121

405

 

● In zilele:  19 septembrie - 20 septembrie 2016  - orele 9-15  (Cluj-Napoca și extensii) si 21 septembrie 2016  - orele 9-15 (numai la Cluj-Napoca) se va desfăşura înscrierea la programele de masterat ale Facultăţii Construcţii de Maşini pentru anul universitar 2016 - 2017. Inscrierile se fac in Cluj- Napoca, in sala A 113, B-dul Muncii nr. 103-105 si la sediile extensiilor de la Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau, după programul de mai sus.
● Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 288/2004), având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de lungă durată (conform Legii 84/1995) de la universităţi acreditate.
● Admiterea se va face pe baza dosarului de înscriere în concurs al candidatului şi a unui interviu menit să verifice cunoştinţele profesionale, precum si experienţa acestuia în domeniul de specializare sau în domenii conexe (bibliografia specifică fiecărui program de master este afisată pe site-ul facultătii).

● Pentru candidatii inscrisi la programe de studiu intr-o limba straina, testul de limba se va sustine in data de 22 septembrie  2016, ora 10.00 in salile B 102 si M 102. Participarea se face in baza unei chitante in valoare de 20 lei, taxa achitandu-se la caseria centrala (str. Daicoviciu nr. 15). 

● Interviul se va desfasura in locaţiile mai sus amintite în perioada 18-19 iuie 2016. Pentru fiecare program de master sala şi ora sunt prezentate mai jos.

 

Programe de masterat acreditate

Ore de sustinere interviu / sala

Antreprenoriat

22.09.2016 ora 9.00 sala M 302

Design industrial

 

Evaluarea proprietatii

22.09.2016 ora 9.00 sala M303A

Ingineria  şi managementul calităţii 

 

Ingineria  şi managementul calităţii (la Bistrita)

 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 

(l. engleză)

 

Management şi inginerie în afaceri

22.09.2016 ora 9.00 sala M 310

Managementul sistemelor logistice

22.09.2016 ora 9.00 sala B 205

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l. germană)

 

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

 

Robotică (la Bistrita)

 

Robotică (l. engleză)

 

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

 

 

Documentele necesare pentru înscriere:

Cerere de înscriere, pe un formular tip ce va fi procurat de la comisie în perioada înscrierilor;

Diploma de licenţă şi anexele la diplomă, în original sau copie legalizată. Pentru absolvenţii din promoţia anului curent adeverinţă de absolvire, care va conţine mediile anilor de studiu şi nota examenului de licenţă.

Diploma de Bacalaureat în original;

Certificatul de naştere, în copie legalizată;

Copie după buletin sau carte de identitate;

Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;

Certificat de competenţă lingvistică (in limba de studiu a programului de master pentru candidaţii care optează pentru un program organizat într-o limbă străină);

Taxa de înscriere – conform Regulamentuluide admitere;

Dosar plic - pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;

3 fotografii tip legitimaţie.

● Pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata se vor aplica prevederile “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in  UTC-N – anul universitar 2016-2017” art. 3.1. paragraf 3 si 4.

Dosarul de înscriere mai poate conţine:

Curriculum vitae

● Alte diplome/ certificate/ adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională a acestuia. 

 

Informaţii suplimentare la secretariatul facultatii

 – telefon: 0264 401782; 0264 401612

Alte informații și precizări se găsesc în „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master în UTC-N – anul universitar 2016-2017” și în „Metodologia Facultății Construcții de Mașini pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017”.

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter