Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

- Testul de limba engleza sau germana pentru anul I

Studenţii admişi în anul I la specializările Inginerie Industrială, Inginerie Economică Industrială și Robotică și care doresc să urmeze secția cu predare în limba engleză sau germană, vor susține un test de limbă.

- Doritorii sunt rugați să depună o cerere la secretariatul facultăţii până cel târziu în ziua susținerii testului orele 09.00.

- În ziua susținerii testului, candidații vor avea asupra lor buletinul sau cartea de identitate, precum şi chitanţa doveditoare de achitare a taxei pentru test (20 lei). Plata taxei se face la biroul de taxe al Universității Tehnice (str. Constantin Daicoviciu nr. 15).

- Pentru specializarea TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI (în limba engleză), testul va avea loc vineri, 28.09.2018, ora 10.00 la sediul facultăţii, Bd. Muncii, nr. 103-105.

- Pentru specializarea TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI (în limba germană, testul va avea loc luni, 01.10.2018, ora 11.30 la sediul facultăţii, Bd. Muncii, nr. 103-105.

- Pentru specializarea INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (în limba engleză), testul va avea loc luni, 01.10.2018, ora 11.30 la sediul facultăţii, Bd. Muncii, nr. 103-105.

- Pentru specializarea ROBOTICĂ (în limba engleză), testul va avea loc luni, 01.10.2018, ora 11.30 la sediul facultăţii, Bd. Muncii, nr. 103-105.

- Cei care dețin certificate de competență lingvistică recunoscute internațional, de nivel minim B2 sau echivalent (Cambridge, IELTS, LCCI, Deutsches Sprachdiplom s.a.), conform Regulamentului de admitere licență în UTCN 2018, sunt scutiți de susținerea testului de limbă. Aceștia trebuie să aducă personal la secretariatul facultății certificatul în original și o copie (autentificarea se face pe loc la depunerea cererii de înscriere pentru secția engleză sau germană), până cel târziu joi, 27 septembrie, ora 12.00, pentru a primi avizul Departamentului de Limbi moderne și comunicare. Lista nominală a candidaților posesori de certificate care NU au primit avizul de specialitate al departamentului și care TREBUIE să susțină testul de limbă, se va face publică pe site, joi, 27.09.2018, până cel târziu la orele 16.30.

- Testul este organizat de către Departamentul de Limbi moderne din universitate și vizează verificarea capacităţii de înţelegere și abilitatea de scriere corectă a unui text precum şi acurateţea exprimării (testul este numai scris).


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter