Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

Sedinte CF

Data ședintă

Ordinea de zi 

10.05.2018

1. Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice.
2. Avizarea modificărilor planurilor de învățământ, cerute de comisiile de evaluare ARACIS.
3. Probleme curente (Informare privind cifrele de școlarizare aprobate pentru FCM la licență-master-doctorat etc.).

04.04.2018

1. Aprobarea unor modificari in planurile de invatamant.
2. Analiza si aprobarea raportului FCM pentru activitatile din 2017.
3. Analiza unor modificari in Planul Operational al FCM, pentru anul curent.
4. Analiza si aprobarea ROF (Regulamentului de Organizare si Functionare a FCM, prezentat in sedinta din 14 februarie 2018.
5. Analiza promovabilitatii in sesiunea de iarna 2018.
6. Analiza situatiei evaluarilor periodice ARACIS.
7. Diverse.

14.02.2018

1. Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice.
2. Aprobarea metodologiei Facultatii CM pentru admitere la studii universitare de master.
3. Avizarea datelor de susținere a examenelor de finalizare a studiilor și a comisiilor aferente.
4. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs în sem 2, a unor posturi didactice vacante.
5. Probleme curente.

12.12.2017

1. Avizarea noilor membri, studenti, care au fost alesi sa faca parte din Consiliul facultatii. 

07.12.2017

1. Avizarea Comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

08.11.2017

1. Analiza gradatiilor de merit comunicate de la nivelul departamentelor si avizarea listei cu candidatii recomandati pentru acordarea gradatiei de merit.

2. Probleme curente.

23.10.2017

1. Aprobarea propunerilor de posturi care urmeaza a fi scoase la concurs in anul universitar 2017-2018.

2. Diverse.

22.09.2017

1. Aprobarea statelor de functii pentru anul universitar 2017-2018.

2. Aprobarea listelor cu Cadre Didactice Asociate.

3. Analiza masurilor necesare pentru mentinerea eficientei activitatilor didactice si incadrarea in veniturile realizate de FCM.

4. Diverse.

13.07.2017

1. Avizarea concursurilor didactice.

2. Probleme curente / Diverse.

3. Propunere pentru postul de director extensia Satu Mare.

04.07.2017

1. Avizarea modificarilor in comisia de admitere – studii de licenta sesiunile iulie si septembrie 2017.

12.06.2017

1. Analiza si aprobarea planurilor de invatamant.

2. Probleme curente / Diverse.

 

 
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter